Produkt dnia
JUNO by JANOME E1019
JUNO by JANOME E1019
1 099,00 zł
szt.
G21 DŻUNGLA mono SING DuCy
G21 DŻUNGLA mono SING DuCy
20,00 zł
szt.
G21 Krowy DRES DuCy
G21 Krowy DRES DuCy
20,00 zł
szt.
G21 ZWIERZAKI z oceanu DRES DuCy
G21 ZWIERZAKI z oceanu DRES DuCy
20,00 zł
szt.
M0203 DINOZAURY SING DuCy
M0203 DINOZAURY SING DuCy
23,00 zł
szt.
L1307 Paski B&W sing
L1307 Paski B&W sing
9,00 zł
szt.
S1008 KOLOROWA trawa SING DuCy
S1008 KOLOROWA trawa SING DuCy
23,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Konkursy na facebooku

 

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Konkurs” – konkurs prowadzony na fanpage’u pod nazwą „Wytwory z Wytwórni” - Dzień Matki na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Organizator” – organizatorem Konkursu jest Wytwórnia z Serca Katarzyna Krzemińska z siedzibą Al. W. Korfantego 8, 40-005 Katowice

Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Fanpage na serwisie społecznościowym Facebook.

Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda” – 
Nowa maszyna do szycia Elna 1000 - Sew Zebra

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji .

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8. Uczestnik może wziąć udział w jednym Konkursie jeden raz.

9. Organizator ma prawo do przedłużenia lub zakończenia konkursu w przypadku mnie niż 10 uczestników.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu

b. W dniach 26.05.2019 - 20.06.2019 należy zrobić zakupy za min. 100 zł + koszty wysyłki ( jednorazowy zakup, nie sumujemy zamówień).

c. W komentarzu pod  postem konkursowym należy dodać jedno zdjęcie ( kolaż), na którym jest produkt uszyty z Naszych materiałów , zakupionym w dniach jak podano w punkcie wyżej.
d. Spośród wszystkich dodanych prac wybieramy 3, które mają jak najwięcej lajków i pozytywnych reakcji.  Następnie wraz z pracownikami Wytwórni z Serca wybieramy tą która jest wg nas najbardziej interesująca. 
e. Zdjęcia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brały udziału w konkursie.

  1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”) oraz oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Konkursu.

  2. . Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

  3. Zgłoszenia Konkursowe nie spełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 4 nie będą przyjmowane.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Uczestnik przesyłając „Zgłoszenie Konkursowe” udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie nadesłanych treści przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Organizatora, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Przysyłając „Zgłoszenie Konkursowe” uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda nowa maszyna do szycia Elna 1000 Sew Zebra

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wskazanie Laureata, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. Każdy Uczestnik - zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 5

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2019-05-26

§ 6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem serwisu Facebook. Powiadomienie o wynikach Konkursu nastąpi nie później niż 48h od zakończenia konkursu.

  1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wysłania nagrody, Uczestnik Konkursu, powiadomieni o wygranej powinni wysłać potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody.Jednocześnie każdy Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.

  2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie planów, które uniemożliwią mu odebranie nagrody.

  1. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

  2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Wytwory z wytwórni -Dzień Matki” na następujący adres: Wytwórnia z serca Katarzyna Krzemińska, Al. W. Korfantego 8 40-005 Katowice, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą maila lub telefonicznie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wytworniazserca.pl przez cały okres trwania Konkursu.

  2. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  3. . Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

4. Wszelkie sprawy sporne związane z zastosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Ważne

Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności, promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Tłumaczenie
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl