Nowości
L3011 KWIATY ze złotem pętelka DuCy
L3011 KWIATY ze złotem pętelka DuCy

24,50 zł

szt.
L3011 MISIE zimowe pętelka DuCy
L3011 MISIE zimowe pętelka DuCy

24,50 zł

szt.
Zapis L3011/9
Zapis L3011/9

184,00 zł

szt.
Zapis L3011/8
Zapis L3011/8

230,00 zł

szt.
Zapis L3011/7
Zapis L3011/7

92,00 zł

Zapis L3011/6
Zapis L3011/6

138,00 zł

szt.
Zapis L3011/5
Zapis L3011/5

92,00 zł

Zapis L3011/4
Zapis L3011/4

92,00 zł

Zapis L3011/3
Zapis L3011/3

322,00 zł

szt.
Zapis L3011/2
Zapis L3011/2

184,00 zł

L2711 Naprasowanka DZIOBAK 15 cm
L2711 Naprasowanka DZIOBAK 15 cm

9,00 zł

szt.
Produkt dnia
JUNO by JANOME E1019
JUNO by JANOME E1019

1 099,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Konkursy na facebooku

 

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Konkurs” – konkurs prowadzony na fanpage’u pod nazwą „Wytwory z Wytwórni” - Dzień Matki na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Organizator” – organizatorem Konkursu jest Wytwórnia z Serca Katarzyna Krzemińska z siedzibą Al. W. Korfantego 8, 40-005 Katowice

Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Fanpage na serwisie społecznościowym Facebook.

Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda” – 
Nowa maszyna do szycia Elna 1000 - Sew Zebra

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji .

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8. Uczestnik może wziąć udział w jednym Konkursie jeden raz.

9. Organizator ma prawo do przedłużenia lub zakończenia konkursu w przypadku mnie niż 10 uczestników.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu

b. W dniach 26.05.2019 - 20.06.2019 należy zrobić zakupy za min. 100 zł + koszty wysyłki ( jednorazowy zakup, nie sumujemy zamówień).

c. W komentarzu pod  postem konkursowym należy dodać jedno zdjęcie ( kolaż), na którym jest produkt uszyty z Naszych materiałów , zakupionym w dniach jak podano w punkcie wyżej.
d. Spośród wszystkich dodanych prac wybieramy 3, które mają jak najwięcej lajków i pozytywnych reakcji.  Następnie wraz z pracownikami Wytwórni z Serca wybieramy tą która jest wg nas najbardziej interesująca. 
e. Zdjęcia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brały udziału w konkursie.

  1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”) oraz oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Konkursu.

  2. . Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

  3. Zgłoszenia Konkursowe nie spełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 4 nie będą przyjmowane.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Uczestnik przesyłając „Zgłoszenie Konkursowe” udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie nadesłanych treści przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Organizatora, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Przysyłając „Zgłoszenie Konkursowe” uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda nowa maszyna do szycia Elna 1000 Sew Zebra

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wskazanie Laureata, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. Każdy Uczestnik - zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 5

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2019-05-26

§ 6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem serwisu Facebook. Powiadomienie o wynikach Konkursu nastąpi nie później niż 48h od zakończenia konkursu.

  1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wysłania nagrody, Uczestnik Konkursu, powiadomieni o wygranej powinni wysłać potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody.Jednocześnie każdy Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.

  2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie planów, które uniemożliwią mu odebranie nagrody.

  1. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

  2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Wytwory z wytwórni -Dzień Matki” na następujący adres: Wytwórnia z serca Katarzyna Krzemińska, Al. W. Korfantego 8 40-005 Katowice, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą maila lub telefonicznie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wytworniazserca.pl przez cały okres trwania Konkursu.

  2. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  3. . Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

4. Wszelkie sprawy sporne związane z zastosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Ważne

Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności, promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Tłumaczenie
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl